Portfolio Johan den Boer
Het Hoger Beroeps Onderwijs in Nederland is voortdurend in beweging. Een van de trends is dat studenten en medewerkers hun competenties documenteren middels een portfolio.

Ik ben verbonden als docent Informatica aan Hogeschool Zuyd, faculteit ICT, opleiding Information Management. Verder neem ik deel aan de kenniskring Duurzame Ontwikkeling van de hogeschool.

Deze website laat zien waar ik de afgelopen jaren mee bezig geweest ben en welke plannen ik voor de toekomst heb. Daarbij heb ik me niet beperkt tot mijn activiteiten voor de hogeschool. Hoewel ik werk en prive gescheiden probeer te houden is dit niet altijd zinvol als het gaat om het verwerven van kennis en vaardigheden: Vanwaar acte.

Een Portfoliowebsite

Eén van de onderwijsmodules die ik de afgelopen jaren ontwikkeld heb is de module Website Ontwerp en Bouw. Het soort websites dat de studenten voor mij hebben moeten maken varieert in de loop van de jaren, maar meerdere lichtingen studenten hebben als onderdeel van deze module een Portfoliowebsite moeten maken.

Doel van de portfoliowebsite voor deze onderwijsmodule is o.a. om te dienen als visitekaartje voor de student als deze moest gaan solliciteren (voor een stage of en baan). In de website tonen de studenten o.a. de producten die ze tijdens (en ook buiten) hun studie gemaakt hadden.

Duinsalomonszegel

Soorten portfolio's
De bovengenoemde portfoliowebsite is maar een van de vele manieren waarop een portfolio samengesteld kan worden. Enkele soorten portfolio's:

  • Presentatieportfolio: De maker laat zien wat hij of zij in zijn mars heeft en bepaalt zelf wat in de portfolio opgenomen wordt.
  • Beoordelingsportfolio: De eigenaar van de portfolio wordt beoordeeld op wat in de portfolio is opgenomen en de beoordelaar bepaalt wat in de portfolio aanwezig moet zijn

De portfoliowebsite die u nu bezoekt is door mijzelf samengesteld en is dus van het eerst genoemde type.

De foto's die opgenomen zijn in deze website zijn door mij genomen tijdens de vele natuurexcursies die ik in Limburg en wijde omtrek gemaakt heb.

 
Activiteiten op hoofdlijnen

Onderwijs
Na mijn studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft (toen nog TH geheten) ben ik direct in het onderwijs in Zuid-Limburg aan het werk gegaan. Eerst heb ik op enkele middelbare scholen en in het volwassenen avondonderwijs les gegeven. Maar al na enkele jaren ben ik overgestapt naar de HEAO te Sittard. De HEAO is inmiddels opgegaan in Hogeschool Zuyd.

Tijdens mijn studie werkte ik al veel met verschillende soorten computersystemen, iets wat in die tijd (eind jaren 70) nog niet zo gewoon was als nu. Hoewel natuur- en wiskunde nog steeds mijn interesse hebben werk in nu al vele jaren als docent informatica.

Ondernemen
Eind 1989 heb ik het bedrijf Mistletoe information opgericht. Hierin heb ik uiteenlopende werkzaamheden ondergebracht die ik uitgevoerd heb voor derden. Mistletoe information is actief op het gebied van consultancy, ontwerp en bouw van informatiesystemen voor organisaties die betrokken zijn bij natuurstudie, natuurbeheer, duurzaamheid en educatie.

Onderzoek
Ik ben lid van de Kenniskring Duurzame Ontwikkeling, een onderzoeksgroep van Hogeschool Zuyd. De kenniskring is ondergebracht en werkt samen met het International Centre for Integrated assessment & Sustainable development van de Universiteit Maastricht.

Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg is mijn thuisbasis als het gaat om natuuronderzoek, meer in het bijzonder: floristiek en botanie.

Vrije tijd
Veel van mijn vrije tijd besteed ik aan de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap. Vele malen per jaar ga ik op excursie in binnen- en buitenland.

Met mijn vriendin Anneke onderhoud ik een tuin van ongeveer 700m2 aan de rand van het Savelsbos.

Ik speel verschillende soorten instrumenten, waarbij de gitaar en 5-string banjo mijn favorieten zijn.

 
Actuele projecten

Op dit moment werk ik aan de volgende projecen:


Akkerzenegroen